Nawigacja

Dzieje się u nas

Dodatkowe dni wolne

                                                                                  

         

Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli informuje, iż na podstawie §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz. 1603), po zasięgnięciu pozytywnych opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli oraz funkcjonujących w niej oddziałów gimnazjalnych w następujących terminach:

 1. 8 września 2017 r. – dożynki diecezjalne w Woli Gułowskiej
 2. 2 listopada 2017 r. – Dzień Zaduszny
 3. 20 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny w części językowej
 4. 2 maja 2018 r. – Święto Flagi
 5. 1 czerwca 2018 r. – piątek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

Trzy dni pozostają do wykorzystania  w przypadku pojawienia się nieprzywidzianych okoliczności, np. związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym, bieżącymi potrzebami środowiska lokalnego.

W wyżej wymienionych dniach uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Serokomli
  ul. Warszawska 28
  21 - 413 Serokomla
 • /25/ 755 45 09

Galeria zdjęć