Nawigacja

Poprawa jakości kształcenia

Podstawowe informacje

Gmina Serokomla w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla”.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli w Szkole Podstawowej w Krzówce, Gminie Serokomla od 01.01.2018 poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 312 uczniów, w tym 149 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 35 nauczycieli w tym 31 nauczycielek oraz doposażenie wyżej wymienionych Szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT do 30.06.2019. Dofinansowanie projektu z UE: 473 856,92 zł.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Serokomli
    ul. Warszawska 28
    21 - 413 Serokomla
  • /25/ 755 45 09

Galeria zdjęć