Nawigacja

Ogłoszenia

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli informuje, iż na podstawie §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz. 1603), po zasięgnięciu pozytywnych opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli oraz funkcjonujących w niej oddziałów gimnazjalnych w następujących terminach:

 

 1. 8 października 2018 r. – dzień wolny za udział uczniów i pracowników szkoły w przypadających w dni wolne od pracy uroczystościach związanych z obchodami 79 Rocznicy Ostatniej Bitwy Obronnej 1939 roku
 2. 2 listopada 2018 r. – Dzień Zaduszny
 3. 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny w części językowej
 4. 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty w części językowej
 5. 2 maja 2019 r. – Święto Flagi

 

W wyżej wymienionych dniach uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Serokomli
  ul. Warszawska 28
  21 - 413 Serokomla
 • /25/ 755 45 09

Galeria zdjęć